persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niv. 4)# - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

Leer tijdens de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen hoe je mensen begeleidt en ondersteunt bij hun problemen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Leer tijdens de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4) hoe je mensen begeleidt en ondersteunt bij hun problemen. Tijdens de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je hoe je langdurige of tijdelijke steun kunt geven aan bijvoorbeeld daklozen, jongeren of vrouwen (en kinderen) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

 

Je leert hoe je deze mensen kunt helpen om zo zelfstandig mogelijk bij de dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld wonen en huishouden) en in de maatschappij te functioneren.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je werken met jongeren, volwassen en ouderen die meervoudige problemen hebben. Vaak kunnen deze mensen om verschillende redenen niet zelfstandig thuis wonen. Zij hebben (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig bij de dagelijkse bezigheden en het functioneren in de maatschappij. Jij leert hoe je deze mensen daarin ondersteunt. Dit doe je bijvoorbeeld door verschillende activiteiten met je cliënten te ondernemen. Denk aan muzisch-agogische en creatieve activiteiten. Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor de verschillende cliënten.

 

Je cliënten kunnen allerlei soorten problemen hebben, bijvoorbeeld psychische of gezinsproblemen. Je ontdekt welke aanpak bij welke problemen past en hoe je daarvoor een plan opstelt. Je leert ook hoe je de familie en andere naasten van de cliënt kunt ondersteunen.

 

De opleiding bereidt je voor op het omgaan met onverwachte situaties. Je cliënten kunnen bijvoorbeeld last hebben van stemmingswisselingen of gedragsproblemen. Je leert daar snel op in te spelen.

 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Je leert in dit profieldeel hoe je specifieke doelgroepen bijstaat. Bijvoorbeeld door een ondersteuningsplan te schrijven en cliënten te ondersteunen bij deelname in de maatschappij.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Overbruggen (interculturele) diversiteit, of voor Mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal twintig procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal zestig procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal vier jaar. Op sommige scholen is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg.
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

 

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf.
 

Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.Aanvullende eisen
ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

, Deeltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M05 22