Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Met de brede MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4) leer je mensen te helpen die in een probleemsituatie zitten.

Delen
sociaal
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Met de brede MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4) leer je mensen te helpen die in een probleemsituatie zitten.

 

De cliënten kunnen van alle opleidingsniveaus en leeftijden zijn. Tijdens deze opleiding leer je ook hoe je moet bemiddelen in conflicten tussen deze cliënten en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Daarbij zorg je dat de cliënt zelfredzaam wordt

Inhoud Opleiding

Wat leer je?
Tijdens je MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener leer je hoe je diensten verleent aan mensen die problemen hebben. Deze problemen kunnen heel verschillend zijn. Zo leer je onder andere omgaan met mensen die financiële problemen of een alcohol- of drugsverslaving hebben. Of met mensen die thuis niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Of met jongeren die van huis weggelopen zijn. Je schakelt in je toekomstige beroep telkens tussen verschillende doelgroepen. Dit kan je werk soms lastig, maar ook uitdagend maken.
 

Je leert hoe je mensen op de beste manier kunt helpen. zodat je hun zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij kunt vergroten. Je leert bijvoorbeeld adviseren over bepaalde regelingen. En hoe je praktische ondersteuning en begeleiding biedt. Denk hierbij aan het aanvragen van een uitkering of het regelen van huisvesting of huursubsidie. Of bijvoorbeeld het wegwerken van betalingsachterstanden. 
 

De opleiding bevat ook een juridisch gedeelte. Later in je werk is het namelijk van belang dat je kennis hebt van bepaalde wet- en regelgeving. Je geeft je cliënten voorlichting of bemiddelt wanneer zij een conflict hebben met gemeentelijke instanties. Hoe je dit aanpakt leer je allemaal tijdens je opleiding.

 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • beroepsgerichte basis: leren werken aan de aanpak van sociale problematiek

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sociaal Werk: Sociaal-Cultureel Werker en Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener.

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener. Je leert hierin hoe je cliënten ondersteunt bij sociaal maatschappelijke vragen of problemen. Bijvoorbeeld bij juridische problemen.


Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Jongerenwerk of Doorstroom naar HBO Sociaal Juridisch. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

 

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is drie tot vier jaar. Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3


Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt. Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen.

 

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.


Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling sociaal maatschappelijk dienstverlener. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.


Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.


Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.


Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring
Gaan leren: onderwijsinstellingen vinden

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

INSCHRIJFDATUM

Uiterlijk 1 april

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16