Tandartsassistent - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Tandartsassistent

De MBO-opleiding (niveau 4) Tandartsassistent leert je alles om de tandarts zo goed mogelijk te assisteren. Zo verdiep je je in het uitvoeren van tandheelkundige handelingen, het assisteren bij tandtechnische werkzaamheden en het geven van voorlichting en advies. Ook krijg je les in gezondheidszorg, tandproblematiek en administratieve handelingen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Leer tijdens de opleiding Tandartsassistent (niveau 4) over hoe jij kunt assisteren bij tandheelkundige en tandtechnische werkzaamheden.

 

De MBO-opleiding (niveau 4) Tandartsassistent leert je alles om de tandarts zo goed mogelijk te assisteren. Zo verdiep je je in het uitvoeren van tandheelkundige handelingen, het assisteren bij tandtechnische werkzaamheden en het geven van voorlichting en advies. Ook krijg je les in gezondheidszorg, tandproblematiek en administratieve handelingen.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de MBO-opleiding Tandartsassistent leer je onder andere hoe je patiënten verwelkomt, de hulpvraag aanneemt, vaststelt of het spoed heeft en hoe je voorlichting en advies geeft. Een belangrijk deel van je opleiding is leren hoe je assisteert bij tandtechnische werkzaamheden. Je leert ook zelf tandheelkundige handelingen uit te voeren zoals het maken van röntgenfoto's. Ook volg je vakken die te maken hebben met de organisatie van de gezondheidszorg, preventie (voorkomen van tandproblemen), ethiek en het beroepsgeheim.

 

Je doet kennis op over het organiseren en beheren van het afsprakensysteem, de voorraad en de financiële administratie. Daarnaast verwerk je patiëntgerelateerde informatie, bijvoorbeeld over de behandeling. Ook stuur je door de tandarts voorgeschreven recepten en verwijsbrieven uit.

 

Basis- en profieldeel
Tijdens deze opleiding krijg je te maken met verschillende algemene vakken zoals als Engels, rekenen en burgerschap. Maar ook met beroepsgerichte taken die bij het beroep apothekersassistent horen. Denk daarbij aan:

 

  • uitvoeren van taken aan de balie: de patiënten als eerste te woord staan, zorgen voor de planning
  • uitvoeren van bepaalde tandheelkundige handelingen
  • werken in een team

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Orthodontieassistent, Praktijkorganisatie of Bijzondere zorggroepen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Om de opleiding bij de LOI te kunnen afronden, moet je minimaal 770 uur praktijkervaring opdoen in een reguliere tandartspraktijk.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en Leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Tandartsassistent (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) of via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De opleiding duurt gemiddeld drie jaar. Op sommige ROC's is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

 

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal onderdelen) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

 

Particuliere opleiding
De opleiding tot tandartsassistent kan ook schriftelijk worden gevolgd bij een particulier opleidingsinstituut, zoals de LOI. Je kunt deze opleiding in twee jaar afronden.

 

Lees meer over

 

 

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding Tandartsassistent (zowel bij een particuliere onderwijsinstelling als bij een ROC) als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

 

Oudere diploma's
Heb je een ouder MAVO-diploma? Dan is het bij de meeste ROC's en particuliere onderwijsinstellingen wenselijk dat je één van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie in je pakket hebt.

 

Vrijstellingen
Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk om de opleiding versneld te volgen, waardoor je hem in twee jaar kunt afronden. Deze versnelde opleiding is meestal alleen mogelijk als je in het bezit bent van een HAVO-diploma met scheikunde of een overgangsbewijs van 4 naar 5 VWO. Vraag bij het ROC van je keuze naar de mogelijkheden.

 

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een leerbedrijf. Je gaat dus solliciteren naar een functie als leerling-tandartsassistent. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Sommige ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en het leerbedrijf.

 

Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je kunt namelijk je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

 

Aanvullende toelatingseisen
Voor de gewone BOL-opleiding gelden altijd bovenstaande toelatingseisen. ROC's kunnen aanvullende eisen stellen voor BBL- of deeltijdopleidingen. Het is daarom handig om eerst contact op te nemen met het ROC waar je naartoe wilt. Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

 

Een andere opleiding?
Als je de opleiding Tandartsassistent niet op een ROC of bij het LOI wilt volgen, zijn er diverse andere opleidingsmogelijkheden. Deze opleidingen zijn niet landelijk erkend. Zie: waar aanmelden.

 

De toelatingseisen voor deze opleidingen variëren. Voor meer informatie kun je daarom het beste informeren bij de onderwijsinstelling.

 

Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring

 

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25