Thuisbegeleider - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Thuisbegeleider

Sommige mensen hebben moeite om zelfstandig thuis te wonen. Thuisbegeleiders in wording leren hoe ze deze mensen kunnen adviseren en steunen.

Delen
thuis
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Met de MBO-opleiding Thuisbegeleider (niveau 4) leer je hoe je mensen op weg helpt naar een stabiele thuissituatie.

 

Sommige mensen hebben moeite om zelfstandig thuis te wonen. Thuisbegeleiders in wording leren hoe ze deze mensen kunnen adviseren en steunen.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
In de opleiding Thuisbegeleider leer je hoe je een vertrouwensband krijgt met je cliënten. En hoe je de cliënt op basis van dat vertrouwen advies kunt geven. Om dat goed te kunnen doen, is er aandacht voor sociale vaardigheden. Ook komen verschillende gesprekstechnieken aan bod.


Je komt te weten hoe je je cliënten steun geeft op verschillende gebieden. Denk aan persoonlijke verzorging, huishouden, opvoeding, financiën, dagbesteding en het vergroten van het netwerk. 


Daarnaast komt aan bod hoe je een passend ondersteuningsplan maakt, samen met de cliënt en de mensen om hem heen.


Ten slotte leer je hoe je cliënten stimuleert zoveel mogelijk zelf te doen. Zo kunnen ze op den duur weer de regie over hun eigen leven voeren.

 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4). 

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Thuisbegeleider. Je leert in dit profieldeel hoe je een bijdrage levert aan het ondersteuningsplan voor een cliënt. Ook kom je te weten hoe je psychosociale steun geeft en de cliënt stimuleert zijn sociale netwerk te versterken. Verder komt aan bod hoe je ondersteuning kunt geven bij de opvoeding.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Jeugd- en Opvoedhulp of Verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt. 

 

Verhouding theorie en praktijk

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

 

Duur en Leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Thuisbegeleider (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal 3 jaar.

 

Er zijn ook particuliere instellingen die deze opleiding schriftelijk aanbieden. Kijk daarvoor bij Waar aanmelden

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Diploma's?
Je hebt toegang tot de opleiding Thuisbegeleider als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO, theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

 

Vrijstellingen?
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

 

 

Al ervaring of certificaat?

Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen via een EVC-procedure laten erkennen. EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Zo’n procedure kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

 

Werken en leren?

Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als thuisbegeleider. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf.

 Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.

 

Aanvullende eisen

ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.


 

Zie ook:

Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring

Gaan leren: onderwijsinstellingen vinden

 

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

INSCHRIJFDATUM

1 april 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25