Toegepaste Gerontologie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Toegepaste Gerontologie

Ouderenmanagement, zo kun je de HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie ook wel noemen. Tijdens deze opleiding leer je hoe ouderen ondersteund kunnen worden in hun rol in de maatschappij. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat hebben ze nodig op het gebied van wonen, werken, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding? Je kunt deze studie in voltijd en in deeltijd doen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Ouderenmanagement, zo kun je de HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie ook wel noemen. Tijdens deze opleiding leer je hoe ouderen ondersteund kunnen worden in hun rol in de maatschappij. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat hebben ze nodig op het gebied van wonen, werken, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding?

 

Je kunt deze studie in voltijd en in deeltijd doen.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Toegepaste Gerontologie specialiseer je je in vraagstukken rondom veroudering van de bevolking. Je leert hoe ouderen ondersteund kunnen worden bij wonen, werken, vrije tijd en zorg. Met deze studie word je geen zorgverlener. Jouw klanten zijn organisaties, bedrijven of overheden die met ouderen te maken hebben.

 

Theorie
Tijdens de studie komen meerdere thema’s aan bod. Voorbeelden zijn:

 

 • arbeid
 • wonen
 • zorg
 • welzijn en vrije tijd
 • ouderen adviseren
 • ontwerp van een marketingplan
 • organisatie, wetgeving en financiering
 • leidinggeven
 • een gemeentelijk beleidsadvies indienen
   

 

Praktijk
Je werkt aan actuele cases en praktijkopdrachten. Je schrijft bijvoorbeeld een plan om ouderen in te zetten in een organisatie. Of je organiseert een evenement voor ouderen. Een andere mogelijkheid is dat je voor een verpleeghuis een nieuw activiteiten- of dienstverleningsprogramma opstelt. Ook interview je (werkende) ouderen om een goed beeld te krijgen van hun wensen. 
Tijdens je stage ontdek je hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

 

Afstuderen
In het vierde jaar kies je een minor die past bij jouw interesse, zoals: Zorgprocessen beter maken of Business Management.

 

Tijdens je afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen jaren op school hebt geleerd. Je brengt dat in de praktijk bij een organisatie. Bijvoorbeeld bij een thuiszorginstelling, zorgverzekeraar, evenementenbureau of woningcorporatie.

 

Na deze studie ben je Bachelor of Science.

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie is te volgen in voltijd en in deeltijd. De voltijdopleiding duurt vier jaar. De deeltijdopleiding kun je in drie tot vier jaar afronden, afhankelijk van je studietempo. 

 

Lees meer over

 

 

Toelatingseisen

Diploma’s
Om direct tot de opleiding Toegepaste Gerontologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:


- HAVO
- VWO
- MBO-4, met uitzondering van de domeinen: Handel en Ondernemerschap, en Economie en Administratie.
 

Op basis van een toelatingsonderzoek kan worden bepaald of je met een MBO-4-diploma in deze domeinen alsnog toegelaten kunt worden.

 

Vakkenpakket of sector
Alle instroomprofielen op HAVO- en VWO-niveau geven meteen toegang tot de opleiding. 

 

Aanvullende eisen
Om aan de deeltijdopleiding deel te nemen ben je minimaal 21 jaar.

 

Al werkervaring?
Heb je niet de vereiste diploma's maar bijvoorbeeld wel relevante werkervaring? Dan kun je al ontwikkelde competenties laten vastleggen in een ervaringscertificaat. Dit doe je via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

31 augustus 2022

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25