Verpleegkunde HBO - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Verpleegkunde HBO

Bij de bacheloropleiding Verpleegkunde HBO leer je om de patiënten met hun zorgvraag en behoeften centraal te stellen. Als verpleegkundige zorg je er samen met anderen voor dat je patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Verpleegkunde HBO gaat over mensen, over mensen die zorg nodig hebben. Ieder mens is anders en ieder mens heeft zijn/haar eigen achtergrond. Heb jij hart voor mensen?
 

Bij de bacheloropleiding Verpleegkunde HBO leer je om de patiënten met hun zorgvraag en behoeften centraal te stellen. Als verpleegkundige zorg je er samen met anderen voor dat je patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.
 

Opleiding Verpleegkunde HBO

Tijdens de opleiding Verpleegkunde HBO werk je al veel in de praktijk om ervaring op te doen. Je werkt vaak in een multidisciplinair team met bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten. Je leert patiënten ondersteunen bij hun ziekte door medische handelingen uit te voeren. Je legt bijvoorbeeld een infuus aan of een katheter. Ook informeren is een heel belangrijk onderdeel van je werk.


Het is ook heel belangrijk dat patiënten je vertrouwen. Daarbij komen je sociale vaardigheden - die je verder ontwikkelt tijdens de opleiding Verpleegkunde HBO - goed van pas. Geen patiënt is hetzelfde en iedere dag is verschillend. Je zult sterk in je schoenen moeten staan en ook je communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Een veelomvattend beroep!


Je kunt als verpleegkundige HBO gaan werken in ziekenhuizen, bij mensen thuis, in instellingen voor psychiatrische hulpverlening, in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, wijkverpleging of in een huisartsenpraktijk. Als verpleegkundige werk je met mensen van alle leeftijden.
 

Wanneer je de opleiding hebt afgerond, dan schrijf je jezelf in bij het BIG-register. BIG betekent: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG staan de regels voor beroepen in de gezondheidszorg en het laat zien dat je deskundig en zorgvuldig handelt.


In de opleiding Verpleegkunde HBO komen 7 beroepsrollen aan bod. Herken jij jezelf hierin?

 

 

Update regieverpleegkundige/ geen wet BIG II

Door nieuwe wetgeving krijgt het beroep HBO-verpleegkundige niet langer een invulling als regieverpleegkundige. Werkgevers en werknemers in de zorg gaan opnieuw met elkaar afstemmen wat de functie-indeling (met bijbehorende beroepsnamen) van de verpleegkundige beroepsgroep precies wordt. De beschrijving op deze pagina geeft je een beeld van de opleiding Verpleegkunde HBO, maar krijgt binnenkort dus wel een update. Ondertussen kun je natuurlijk nog steeds gewoon een opleiding volgen tot verpleegkundige! 

Inhoud opleiding

In de opleiding Verpleegkunde HBO (HBO-V) komen 7 beroepsrollen aan bod:

 

1. Zorgverlener
Je stelt vast wat er met een zorgvrager aan de hand is en voert de zorg uit.2. Communicator
Je communiceert veel met patiënten, hun naasten en collega’s. Daarbij zijn goede luister- en gespreksvaardigheden belangrijk.

 

3. Samenwerkingspartner
Om goede zorg te leveren, moet je kunnen samenwerken met collega’s uit je team, maar ook met bijvoorbeeld fysiotherapeuten en instanties.

 

4. Reflectieve professional
Je reflecteert op de manier waarop jij zorg hebt verleend. Was deze bijvoorbeeld gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten?

 

5. Gezondheidsbevorderaar
Je bent ook bezig met het voorkomen dat mensen ziek worden. Bijvoorbeeld door activiteiten ter preventie en door bevordering van een gezondere leefstijl.

 

6. Organisator
De zorgverlening vraagt om coördinatie en afstemming. Jij stelt onder meer een plan van aanpak op en stemt af wie wat doet.

 

7. Professional en kwaliteitsbevorderaar
Je zet je in om de kwaliteit van de verpleegkunde te verbeteren en werkt steeds aan je deskundigheid.

 

 

Eerste jaar
Tijdens de propedeuse (het eerste jaar) leer je verpleegkundige handelingen te verrichten. Denk aan bloedprikken, wondverzorging en het meten van de bloeddruk. Er is ook aandacht voor de andere beroepsrollen van een HBO-verpleegkundige.

 

Je krijgt hoorcolleges, maar werkt ook in practica en groepjes.

 

Tweede en derde jaar 
Je volgt vaste vakken, loopt stages en kiest een minor (specialisatie). Voorbeelden van minors zijn: de oncologische patiënt, het kwetsbare kind, sociale psychiatrie en leidinggeven aan professionals in zorg en welzijn.

 

Afstuderen
Hoe je afstudeert, verschilt per hogeschool. Je sluit je studie bijvoorbeeld af met een (onderzoeks)opdracht die je in de praktijk uitvoert.

 

Kijk voor de precieze invulling van de opleiding bij de hogeschool van jouw keuze.

 

Na het behalen van je diploma mag je de titel Bachelor of Science voeren.

 

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding Verpleegkunde kun je in voltijd of in deeltijd volgen, afhankelijk van de hogeschool. Bijna alle hogescholen bieden bovendien de mogelijkheid om de duale variant van de opleiding te volgen. Dat wil zeggen dat je tegelijkertijd werkt en leert.
 

De duur van de voltijdopleiding Verpleegkunde is 4 jaar. De duur van de deeltijdopleiding Verpleegkunde varieert tussen 2,5 en 4,5 jaar. Dit is afhankelijk van de hogeschool en soms van je vooropleiding. De duale variant duurt tussen 2,5 en 4 jaar.

 

Verkort
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. 

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:

 

- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4
- Associate degree in vergelijkbare richting

 

Profiel en vakken
Voor toelating met een HAVO- of VWO-diploma gelden geen aanvullende eisen. Wel is het een groot voordeel als je het vak biologie hebt gevolgd. Is dit niet het geval, dan bieden sommige hogescholen een cursus biologie aan voor een betere aansluiting.

 

Heb je een MBO-diploma Handel en Ondernemerschap of Economie en Administratie, dan moet je bij sommige hogescholen een biologietoets maken om te worden toegelaten.

 

De duale variant
Voor de duale variant, waarbij je tegelijkertijd gaat werken en leren, gelden dezelfde diploma-eisen als voor de voltijd- en deeltijdopleiding.
Daarnaast moet je voor deze variant bij de meeste hogescholen al ten minste 24 uur per week als leerling-verpleegkundige werken bij een zorginstelling.

 

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen kun je vrijstellingen krijgen en dus de studie in minder dan 4 jaar afronden. Bijvoorbeeld met de Associate degree Zorg en Technologie. Ook kun je eventueel een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) aanvragen. Relevante werkervaring wordt dan formeel erkend. Informeer bij de hogeschool wat de mogelijkheden voor studieduurverkorting zijn.

 

Je krijgt bijvoorbeeld vrijstellingen met het diploma:

 

 

De totale duur van de deeltijdopleiding of de duale variant kan ook korter worden als je vooropleiding en werkervaring goed aansluiten.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, Deeltijd

, Duaal

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25