Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niv. 4) - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

De 4-jarige MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leidt je op tot persoonlijk begeleider van mensen met een beperking. Het kan gaan om mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Naast beperkingen kan er sprake zijn van psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Inhoud opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Inhoud opleiding

De MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4) leert je mensen met een beperking te ondersteunen bij hun dagelijkse handelingen. De 4-jarige MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leidt je op tot persoonlijk begeleider van mensen met een beperking. Het kan gaan om mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Naast beperkingen kan er sprake zijn van psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen.

MBO-opleiding Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg

In de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, bij wonen, hun huishouden en dagbesteding. Hoe reageer je op onvoorziene situaties en wat moet je doen in een crisissituatie? Je leert ook een ondersteuningsplan op te stellen. Dit doe je samen met de cliënt en zijn naasten. Hierbij let je erop dat de cliënt zo veel mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over zijn eigen leven.


Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg is er verder aandacht voor:

 

 • activiteiten bedenken en uitvoeren voor een groep
 • verpleegtechnische handelingen
 • de wet- en regelgeving die hoort bij het verplegen en verzorgen van de cliënt
 • het begeleiden van collega’s, stagiairs en vrijwilligers
 • voorraden beheren, bestellen en controleren

 

De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg heeft daarnaast een keuzedeel. Je verdiept je bijvoorbeeld in: mensen met een licht verstandelijke beperking, diversiteit, ondernemerschap, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of wijkgericht werken.
 

Lees meer over de inhoud van de opleiding Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg.

Beroep persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

Na deze opleiding kun je aan de slag in de gehandicaptensector. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Verder studeren 

Na de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg op niveau 4 kun je ook doorstromen naar verschillende HBO-opleidingen. Bekijk ze hier.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je mensen met een of meerdere beperkingen te begeleiden bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij huishoudelijke taken of bij hun persoonlijke verzorging. Je werkt met mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Daarnaast kunnen bij deze mensen ook nog de volgende problemen voorkomen:

 

 • psychosociale of gedragsproblemen
 • psychiatrische problemen


Je leert hoe je bepaalde verpleegtechnische handelingen uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Daarnaast leer je hoe je cliënten ondersteunt in hun ontwikkeling, en welke activiteiten je kunt doen met je cliënt. Je komt ook te weten hoe je een ondersteuningsplan schrijft. 

 

Je ontdekt hoe je de ontwikkeling van je cliënt evalueert en bespreekt met collega’s. En je leert omgaan met de familie en andere naasten van je cliënten. Bovendien komen communicatieve en sociale vaardigheden aan bod, zoals samenwerken met collega’s en overleggen met contactpersonen van bijvoorbeeld sociale werkplaatsen en bedrijven.Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

 • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
 • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Je leert in dit profieldeel bijvoorbeeld hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert en een ondersteuningsplan schrijft.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

 • je kennis verbreedt
 • je kennis verdiept
 • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Ernstig meervoudige beperkingen of voor Jeugd en opvoedhulp. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal vier jaar. Op sommige scholen is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:

 

 • VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
 • MAVO
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
 • MBO niveau 3Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

 

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.


Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.


Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring
Gaan leren: onderwijsinstellingen vinden

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

, Deeltijd

INSCHRIJFDATUM

1 april 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2023 M05 22