Farmacie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Farmacie

Het geneesmiddel en de patiënt staan centraal in de wetenschappelijke opleiding Farmacie. Wat is het effect van geneesmiddelen, hoe dien je ze toe, hoe geef je voorlichting en hoe herken je ziekteverschijnselen? Zijn dit vragen die jou interesseren, en heb je succesvol examen gedaan in scheikunde en biologie? Dan ligt voor jou wellicht een toekomst als apotheker of klinisch chemicus in het verschiet.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Het geneesmiddel en de patiënt staan centraal in de wetenschappelijke opleiding Farmacie. Wat is het effect van geneesmiddelen, hoe dien je ze toe, hoe geef je voorlichting en hoe herken je ziekteverschijnselen? Zijn dit vragen die jou interesseren, en heb je succesvol examen gedaan in scheikunde en biologie? Dan ligt voor jou wellicht een toekomst als apotheker of klinisch chemicus in het verschiet.

Inhoud Opleiding

Wat leer je?
In de driejarige bachelor Farmacie leg je de basis voor je opleiding tot apotheker of geneesmiddelendeskundige.Farmaceutische vakken
Met farmaceutische vakken doe je een brede basiskennis op. Je leert onder andere over de chemische structuur van geneesmiddelen en de weg die deze afleggen in het lichaam. Maar ook hoe je ze bereidt, de juiste dosering berekent en hoe je patiënten begeleidt bij het gebruik van geneesmiddelen.Natuurwetenschappen
Geneesmiddelen bestaan uit chemische stoffen die inwerken op een levend organisme. Daarom volg je ook vakken die teruggrijpen op natuurwetenschappelijke basisprincipes als scheikunde en biologie.

 

Twee richtingen
In de loop van de bacheloropleiding kun je kiezen uit twee richtingen: Farmacie en Geneesmiddelenonderzoek. De richting Farmacie bereidt je voor op het gelijknamige masterprogramma, dat opleidt tot apotheker. Kies je voor Geneesmiddelenonderzoek, dan leg je een basis voor onderzoeksmasters als Farmaceutische Wetenschappen en Drug Innovation.Doorstromen
Het derde jaar sluit je af met een bachelordiploma. Daarna kun je doorstromen naar de master van je keuze. Zie ook: Vervolgopleidingen.

Duur en Leerwijze

De universitaire bacheloropleiding Farmacie duurt 3 jaar. Je kunt de opleiding alleen in voltijd volgen.Na de bachelor volg je nog een 3-jarige master om apotheker te kunnen worden. Lees meer bij Vervolgopleidingen.

 

Lees meer over over voltijd op Alles over Studeren.

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Farmacie te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig.Welk instroomprofiel?
Voor deze opleiding moet je een van de volgende instroomprofielen hebben gevolgd:


- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid (met natuurkunde)
- Economie en Maatschappij (met natuurkunde en scheikunde)
- Cultuur en Maatschappij (met natuurkunde, scheikunde en wiskunde a of b)

 

HBO-achtergrond
Het is mogelijk dat je wordt toegelaten met een HBO-propedeuse/-einddiploma, mits je voldoende natuurkunde, scheikunde en wiskunde tijdens de opleiding hebt gehad. De onderwijsinstelling van jouw keuze zal dit beoordelen.

 

Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 april 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16