Mens en Techniek I Gezondheidszorgtechnologie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Mens en Techniek I Gezondheidszorgtechnologie

Op het snijvlak van techniek en zorg vind je de HBO-opleiding Mens en Techniek - differentiatie Gezondheidszorgtechnologie. Deze studie leert je de problemen van zorgvragers en zorgverleners te vertalen naar een technische oplossing. Je ontwikkelt hulpmiddelen en/of diensten, die belangrijk zijn voor mensen met beperkingen en hun verzorgers.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Op het snijvlak van techniek en zorg vind je de HBO-opleiding Mens en Techniek - differentiatie Gezondheidszorgtechnologie. Deze studie leert je de problemen van zorgvragers en zorgverleners te vertalen naar een technische oplossing. Je ontwikkelt hulpmiddelen en/of diensten, die belangrijk zijn voor mensen met beperkingen en hun verzorgers.

 

De opleiding is te volgen als vierjarige voltijdstudie.

Inhoud opleiding

De vierjarige HBO-bachelor Gezondheidszorgtechnologie (voltijd) leidt je op tot een multi-inzetbare deskundige die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek. Je leert stil te staan bij de vraag: hoe kan de zorg beter, sneller en efficiënter? Voor het antwoord combineer je kennis van de gezondheidszorg, techniek en informatica.

 

Deze opleiding kun je volgen aan twee hogescholen: Avans in Breda en Hogeschool Rotterdam.

 

 

Avans in Breda

In de eerste 2 jaar krijg je veel klassikaal les. Daarnaast ga je aan de slag met projecten. Zo maak je kennis met technologische problemen in de zorg. Ook verderop in de studie werk je aan projecten, zowel in groepen als individueel. Zo word je goed voorbereid op de praktijk, waar je ook veel projectmatig zult werken.
 

Je krijgt les in vier hoofdpijlers:

  • bedrijfskunde
  • techniek
  • gezondheidskunde
  • communicatie

 

Je wordt opgeleid tot generalist. Op die manier kun je met veel verschillende professionals werken. Je leert over veel onderwerpen mee te praten, en de behoeften van specialisten om te zetten naar oplossingen.

 

In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling. Daarnaast kun je kiezen uit 2 minoren: Ergonomisch Product Ontwerpen en Active Ageing.
Het is de bedoeling dat je vanaf dit jaar een belangrijke bijdrage kunt leveren in verschillende organisaties. Je bent al een Young Professional.

 

 

Hogeschool Rotterdam

Bij de opleiding in Rotterdam ligt de nadruk op de medische technologie in het ziekenhuis én in de thuissituatie.

 

4 taakgebieden staan centraal in opleiding. Dit zijn:

  • bepalen zorgtechnologische behoefte
  • concretiseren zorgtechnologische oplossing
  • implementeren zorgtechnologie
  • optimaliseren zorgtechnologie

 

In de propedeuse doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied en je leert veel over de organisatie van de zorg. Ook doe je de nodige technische en medische kennis op.

 

Na het eerste jaar ligt de nadruk op verdieping van de medische technieken in de gezondheidszorg. Je werkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld cardiologie, oncologie, of chronisch zieken en gehandicapten. Je loopt stage om praktijkervaring op te doen en volgt een minor om je kennis te verbreden of juist te verdiepen.

 

Een verdiepende minor die aansluit bij Gezondheidszorg Technologie is Medische Techniek & Domotica. In deze minor leer je hoe je je kunt inzetten voor het ontwikkelen van technische ondersteuning voor duurzame en veilige gezondheidszorg.

 

 

Stage en afstuderen

Bij beide opleidingen loop je stage om kennis te maken met het werkveld. Je werkt dan aan een opdracht in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg of bij een overheidsinstelling.

In het tweede deel van het vierde jaar studeer je af. Bij beide opleidingen werk je hiervoor aan een praktijkprobleem in je toekomstige werkgebied.

Na je afstuderen ben je Bachelor of Science (Bsc)

 

 

Bacheloropleiding Mens en Techniek

Gezondheidszorgtechnologie is een 4-jarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek. De opleiding Mens en Techniek wordt op verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal gericht op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. Variërend van meer technisch tot meer op gezondheidszorg gericht.

Andere differentiaties van Mens en Techniek zijn:

Duur en leerwijze

De HBO-opleiding Mens en Techniek - Gezondheidszorgtechnologie is te volgen in voltijd en duurt vier jaar.

Toelatingseisen

Diploma's

Om tot de opleiding Mens en Techniek - Gezondheidszorgtechnologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:

  • MBO-4
  • HAVO

 

Door de hogeschool zelf wordt bepaald met welke richting van het mbo je toelaatbaar bent. Landelijk wordt door de overheid bepaald met welke profielen van havo/wvo je toelaatbaar bent. Deze informatie kan elk jaar wijzigen en wordt nauwgezet bijgehouden op de website van de Hogeschool.
 

 

Welk instroomprofiel?

Op HAVO-niveau geven alle profielen toegang behalve het profiel Cultuur en Maatschappij.

 

 

Vrijstellingen

Voor studenten met een passende vooropleiding MBO 4 is er soms de mogelijkheid om een verkorte route te volgen (aan bij Hogeschool Rotterdam). Ook hiervoor kan je het beste de website van de Hogeschool raadplegen. Als je het instap-assessment goed aflegt, duurt de opleiding drie jaar.

 

Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen. Bijvoorbeeld bij het Ad-diploma:

 

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25